Posts tagged "Wordpress"

‘जेथ संपत्ती आणि दया। दोन्ही वसतीं आलिया ठाया। तेथ म्हणे धनंजया। वसती माझी॥’ (ज्ञानेश्वरी) शहरातील दोन प्रथितयश उद्योजक- ...