‘जेथ संपत्ती आणि दया। दोन्ही वसतीं आलिया ठाया। तेथ म्हणे धनंजया। वसती माझी॥’ (ज्ञानेश्वरी)शहरातील दोन प्रथितयश उद्योजक- ...
#Friday_Focus_by_SPMESM_(9) “या नभाने या भुईला दान द्यावे;आणि या मातीतून चैतन्य गावे..”*.. पण सततच्या दुष्काळाने ही चैतन्याची परंपरा अखंड ...

FOLLOW BLOG VIA EMAIL

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.